CV – Corporació Municipal

DELEGACIONS DELS REGIDORS I LES REGIDORES DE L’EQUIP DE GOVERN I ELS SEUS CURRICULUMS

Joan Miquel Garcés: Alcaldia. Currículum

Lorena Blasco Sánchez: Primera tinent d’alcalde, Hisenda, Igualtat, Comerç i Festes. Currículum

Gerard Fullana i Martínez: Segon tinent d’alcalde, Servici públic d’aigües potables i Patrimoni. Currículum.

Vicent Caselles i Albanell: Tercer tinent d’alcalde, Joventut, Canvi climàtic i Esports.

Alexandra Font Botella: Cultura i Comunicació. Currículum

Cornelia Maria Arentje Lekkerkerk: Turisme i Ciutadania i integració. Curriculum

Lara Avellà Terentí: Agricultura i Serveis socials, Gent gran i Sanitat.

Eugenia Mestre Montserrat: Educació i Infància.