EduXaló

Programa d’Atenció a la Primera Infància

El PAPI és un programa socio-educatiu dirigit a famílies amb fills/filles de 0 a 3 anys. Vol ser un lloc per a poder expressar i compartir vivències amb altres mares/pares que comparteixen una mateixa situació familiar.
Segons l´Unesco, la primera infància és una etapa molt important en les nostres vides, ja que es produeix un extraordinari desenvolupant del cervell, on se senta les bases per a un aprenentatge posterior.
En aquest programa es realitzen activitats relacionades amb l´educació, la salut, l´alimentació la seguretat i l´aprenentatge.


Escola de famílies


Activitats lúdic-educatives