Concejalías

Joan Miquel Garcés FontAlcaldia

Urbanisme, Residus solids, Règim intern, Obres i Serveis

Urbanisme i sostenibilitat

Règim Intern

Resta de competències
alcaldia@xalo.org
Lorena Blasco i Sánchez
Primera tinent alcalde.

Igualtat, Hisenda, Comerç i Festes.
lorena@xalo.org
Gerard Fullana i Martínez Segon tinent Alcalde.
Patrimoni i regidoria d'Aigües potables.
gerard@xalo.org

Cornelia Lekkerkerk
Regidoria de Turisme, Cuitadania i integració.

cornelia.xalo@gmail.com
Vicent Caselles i AlbanellRegidoria de Joventut, Canvi climàtic i Esports
Lara Avellá Terenti
Regidoria de Serveis Socials, Gent gran, Sanitat i Agricultura

Alexandra Font Botella
Cultura i Comunicació

alexandraajuntamentxalo@gmail.com
Eugenia Mestre MonserratRegidoria d' Educación i infancia