Spread the love

La Conselleria d’Agricultura publica la resolució de les ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives.

Objecte de les ajudes:
Cobrir parcialment les despeses derivades del manteniment de les explotacions dels ramaders ecològics certificats que realitzen pràctiques extensives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, amb espècies en règim extensiu: boví, oví, caprí, equí o apícola.

Quantia de les ajudes: 80.000 €

Més informació: https://dogv.gva.es/datos/2021/11/16/pdf/2021_11359.pdf