Serveis Socials MASSMA

Podem diferenciar entre Serveis Socials generals i els sspecialitzats.

SERVEIS SOCIALS GENERALS:

• Programa d’Informació, Orientació i Assessorament.
• Programa d’Emergència Social.
• Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).
• Programa de Prevenció de l’Absentisme Escolar (PPAE).
• Programa Integració Persones amb Discapacitat.

Treballadora Social: Ana Martí Buigues.
Horari: Dimarts i dimecres de 9:30 a 13:00 hores
Com acudir al servei? Amb cita prèvia als telèfons 616532705 i 965587667.
Contacte: anamarti@massma.org

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS:

  • SERVEI D´ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA (SEAFI)

Com acudir al servei? Contactant amb els Serveis Socials Generals del seu municipi.
Contacte:Amb cita prèvia als telèfons 616532705 i 965587667.
E-mail: anamarti@massma.org

  • PROGRAMA DE SUPORT A PERSONES DEPENDENTS

Horari: Dilluns de 9.00 a 15.00 h
Com acudir al servei? Contactant amb els Serveis Socials Generals del seu municipi.
Contacte:Amb cita prèvia als telèfons 616532705 i 965587667.
E-mail: anamarti@massma.org

  • SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS D´ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SSEAD)

Horari: Dilluns de 9.30 a 11.30 h
Com acudir al servei?Amb cita prèvia als telèfons 616532705 i 965587667.
Contacte: 637775573 – dependenciamassma@gmail.com

  • G.A.M XALÓ

Horari: Dijous de 16.00 a 18.00 h
Com acudir al servei? Acord previ amb la treballadora social.
Contacte: 637775573 – dependenciamassma@gmail.com

  • UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE CONDUCTES ADDICTIVES (UPCCA)

(Recurs depenent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública)
Com acudir al servei? Contactant amb els Serveis Socials Generals del seu municipi.
Contacte: Amb cita prèvia. (966840101) – anamarti@massma.org – upc@massma.org

  • SERVEI D´ATENCIÓ JURÍDICA EN IGUALTAT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Advocada de la Massma: Anna Miralles
Horari: Dimarts de 9:30 a 13:00 hores.
Ubicació: Ajuntament de Xaló
Com acudir al servei? Amb cita prèvia als telèfons 616532705 i 965587667..

www.massma.org