Documents

MODELS DE SOL·LICITUD:

En aquesta secció podrà descarregar els models de sol·licitud per a presentar instàncies en l’Ajuntament.

Per a visualitzar els documents necessita tindre instal·lat Adobe Reader en el seu ordinador.

Document Utilitat
Instància genèrica Model per a qualsevol tipus de sol·licitut, comunicat, queixa, etc. que es vullga presentar en l’Ajuntament. (Document amb camps editables).
Sol·licitud Informe Urbanístic Model de sol·licitut de informe urbanístic previ a la petició de autorització ambiental integrada, llicència ambiental, declaració responsable ambiental o comunicació d’activitats innòcues (activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana)
Sol·licitud Llicència Ambiental  Activitats incloses en l’annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.
Sol·licitud Declaració Responsable Ambiental  Activitats que no estiguen sotmeses, atenent la seua escassa incidencia ambiental, ni al règim d’autorització ambiental integrada ni de llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no cumplir alguna de les condicions establides en l’annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.
Sol·licitud Comunicació d’Activitats Innòcues Activitats que complisquen totes les condicions establides en l’annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.
Sol·licitud Declaració

OBTENCIÓN LICENCIA DE APERTURA

Activitats  compreses  en la  Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (bar, cafeteria, restaurant, pub, ludoteques,… segons catàleg annex a la Llei 14/2010), excepte les compreses en l’article 10 de la dita Llei 14/2010.
Sol·licitud de Canvi de titularitat del contracte d’aigua potable Model de sol·licitud de canvi de titularitat del contracte del subministrament d’aigua potable.

NOTA: Les instàncies s’han de presentar en paper i signades en el registre d’entrada de l’Ajuntament. No seran vàlides aquelles instàncies enviades per correu electrònic o altres mitjans on no es puga garantir la identitat del sol·licitant.

Contactar amb l’Ajuntament de Xaló:

  • Acudint al propi ajuntament ubicat en el carrer L’Església 27
  • Per correu en l’adreça: C/ L’Església, 27 – C.P. 03727 – Xaló (Alacant)
  • Per telèfon: 966480101
  • Per fax: 966480202

Horari d’atenció al públic: dilluns a divendres de 9:30 a 14:00.

DOCUMENTS DISPONIBLES

GENÈRICS

Instància genèrica

Sol·licitud empadronament (Idiomes valencià, castellà i anglés)

AIGUA

Soli·lcitud de canvi de de titular d’aigua potable

Sol·licitud de canvi de domiciliació de l’aigua potable

Sol·licitud d’alta de comptador d’aigua potable

URBANISME

Sol·licitud d’informe de comptabilitat turística

Sol·licitud de primera ocupació

Sol·licitud de segona ocupació o posterior

Sol·licitud de canvi de titular d’activitats

 

 

 

Declaración Response Licencia Apertura ACTIVIDADES RECREATIVAS

02 DECLARACIÓN RESPONSABLE CAMBIO TITULAR 0100 SOLICITUD INFORME URBANÍSTICO

04 COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES INOCUAS

03 DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL

02 LICENCIA AMBIENTAL

02 DECLARACIÓN RESPONSABLE CAMBIO TITULAR 01

01 Declaración Response Licencia Apertura ACTIVIDADES RECREATIVAS

00 SOLICITUD INFORME URBANÍSTICO

00 RESUMEN SOLICITUDES ACTIVIDADES

Instancia_original

09 DESISTIMIENTO DE SOLICITUD

ICIO i mòduls

Sol·licitud de llicència d’obra en NUCLI HISTÒRIC

Sol·licitud de llicència d’obra NO NUCLI HISTÒRIC

Declaració responsable obres NUCLI HISTÒRIC reformes sense ampliació i obra menor

Declaració responsable obres NO NUCLI HISTÒRIC reformes sense ampliació i obra menor