Corporació Municipal

Joan Miquel Garcés Font

Lorena Blasco i Sanchez

Gerard Fullana i Martínez

Ferran Vila Vives

Lara Avellá Terenti

Sara Tro Jorro

Eugenia Mestre Monserrat
Regidores i regidors del grup Compromís per Xaló
Juan Bautista Terentí Vives

Regidor i regidora del grup PSOE
Antonia Fullana Fullana

Bartolomé Montserrat Ausina

Regidors del grup Partit Popular
Jose Óscar Puig Femenía