Municipal Corporation

Joan Miquel Garcés Font

Lorena Blasco i Sanchez

Gerard Fullana i Martínez

Cornelia Lekkerkerk

Lara Avellá Terenti

Alexandra Font Botella

Vicent Caselles i Albanell

Eugenia Mestre Monserrat
Regidors i regidores del grup Compromís per Xaló
Jose Manuel Gomez Robles

Regidor del grup Partit Popular
Jaime Giner Fullana
Regidor del grup Partit Popular
Marbel Avellá Cervera

Regidora del grup PSPV-PSOE