Spread the love

Com cada mes fem públiques l’analisi del laboratori d’aigua. S’han pres als dipòsits del poble i punts del poble. Novament, els valors d’estes proves consoliden la millora contrastada de qualitat en l’aigua de Xaló.   Estes analítiques són completes, s’analitza un gran abast de valors i són els que el RD 140/2003 marca per llei que s’han de fer. De forma complementària i per augmentar el control i informació a la ciutadania de Xaló l’Ajuntament encomana mensualment analítiques al mateix laboratori que són públiques a este web.

XALÓ. MAYO 2017. COMPLETO DEPÓSITO 1. Depósito Nuevo. M-17-3143-1

XALÓ. MAYO 2017. CONTROL DEPÓSITO 2. Urb. Almazara. M-17-3141-1

XALÓ. MAYO 2017. CONTROL GRIFO CONSUMIDOR 4. Diseminados casco. Bar Olé. M-17-3144-1

XALÓ. MAYO 2017. CONTROL R. D. 3.1. R. D. Urb. Valle Paraíso. Grifo exterior domicilio Urb. Valle Paraí