Museus

 Museu Etnològic i Arqueològic

Exposició d’objectes que mostren les tradicions i la manera de viure al llarg de la història a Xaló. De forma puntual s’utilitza com a sala d’exposicions.

Museu Etnològic

Ubicació: Avinguda del Pla de la Sèquia, 45

Telèfon: 966480217

Correu electrònic: museu@xalo.org

Horari: de 9:30 a 13:30 hores de dimarts a divendres

Tancat provisionalment per remodelació.

Entrades: Gratuït

 

EL PROJECTE EXPOSITIU DE LES TRADICIONS I LA HISTÒRIA DEL MUNICIPI DE XALÓ

El Museu Etnològic de la localitat alacantina de Xaló permet al visitant realitzar un recorregut a través de la història, l’arqueologia i els costums d’un poble. Tot i constituir-se com a centre de tipus etnològic, la col·lecció museològica de Xaló es prou heterogènia com per a abastir  gran part del patrimoni cultural local, incloent peces de caire arqueològic, etnològic i documental, així com un interessant arxiu fotogràfic. Fundat l’any 2006,  va nàixer amb unes amb pretensions modestes que té com a objectiu endinsar-se una dinàmica constant de creixement, com a institució didàctica i altres aspectes museístics, a mes d’ actuar com a nexe d’unió entre la societat i el patrimoni cultural local.

Les instal·lacions  del centre s’ubiquen en un edifici de nova planta,  el projecte arquitectònic combina  elements arquitectònics propis de l’arquitectura tradicional de la comarca de caire rural de  amb elements de disseny arquitectònic actual. L’edifici, es desenvolupa, a través de dos volums, l’un de planta quadrada i de majors dimensions, amb un pati interior; i un annex rectangular. Pel que fa al projecte expositiu del Museu Etnològic de Xaló, ocupa tres sales, equipades amb l’última tecnologia audiovisual per tal d’acompanyar la vessant científica amb la didàctica.

La proposta de l’exposició es basa en la visita amb un itinerari circular, on mitjançant la utilització de plafons explicatius, junt amb l’exposició d’objectes es  dona una visió acurada del patrimoni cultural local.

En la primera la sala I,  l’exposició permet al visitant introduir-se en el medi físic  i geogràfic de la zona, així com en el medi natural. A més també li ofereix una visió  històrica del terme, realitzant un recorregut didàctic des de l’època prehistòrica fins a l’era actual històrica sobre les diferents civilitzacions que han poblat el terme, així com també l’origen del nucli urbà i la seva evolució al llarg dels segles. D’aquesta manera, el museu planteja un viatge des de la prehistòria, fins l’època actual, passant per l’Edat de Bronze,  l’edat antiga on està representada per  la cultura ibèrica, i la romana El període medieval també està present tant la fase musulmana com el posterior domini cristià, fins arribar a l’època moderna on es dona el desenvolupament urbà del nucli.

La visita continua amb la sala II, dedicada a la mostra etnològica, que fa una especial incidència al cultiu de la vinya, la indústria de la pansa, l’elaboració de l’oli, el sistema de canalització de les aigües, el conreu de l’ametler i la vida urbana. El museu també mostra peces tradicionals de industries artesanals de caràcter local, com la teuleria, la cantereria o la carnisseria. A banda dels aspectes esmentats adés, la col·lecció etnològica compta amb representació de com era la vida quotidiana fa unes dècades, a través de joguines, roba i tot un seguit de peces heterogènies i un interessant arxiu fotogràfic. Amés de la col·lecció permanent, el Museu Etnològic de Xaló, allotja periòdicament exposicions temporals, a les que destina un espai multi usos, on no és estrany gaudir de concerts musicals, conferencies, exposicions temporals, tallers didàctics o projeccions audiovisuals. A banda de la funció expositiva el Museu Etnològic de Xaló també du a terme altres activitats relacionades amb la cultura com son la investigació, la documentació, la protecció i conservació del patrimoni cultural local.


Museu del vi Masserof

Bodega Museu del vi Masserof és una alqueria que data del segle XI, comprada en l’any 1973 per la família Pateman Ivars, respectant el estil en pedra seca de la construcció original. És un museu actiu on totes les parts de l’alqueria es segueixen utilitzant, i on s’elabora un vi artesanal i ecològic que els visitants poden visitar.

Ubicació: Carretera de Bèrnia KM 5.5

Telèfon: 687722451

Correu electrònic: maserofwineclub@hotmail.com

Web: www.maserof.com

Horari: Dilluns a dijous de 11:00 a 17:00