Rutes d’interés històric, etnològic i turístic

    Ruta dels Pous

Consisteix en un recorregut pels quatre pous de font que abastien el municipi abans de la instal·lació de l’aigua potable: comença per una visita al de les Figueretes (segle XVII), els de la Basseta i de l’Assegador (segle XIX) i acaba amb el del Camí de Passula, dit també Pou de les Forques (segle XIX).

Ruta dels Pous Ruta dels Pous Ruta dels Pous

    Ruta dels Martorells

El trajecte inclou tots aquells espais que apareixen esmentats a la documentació de què disposem sobre els Martorells: la plaça de Xaló, la Senyoria, l’alqueria de Benibrai, el Pas Estret i la Muntanya del Benibrai (l’actual Devesa).

    Ruta del Xaló històric

La trama de carrers i places del Xaló històric està composada per dos nuclis bàsics:

– El Ràfol de Xaló, que comprén els carrers de Sant Cristòfol (dit antigamente de les Roques), el de l’Hospital (antic dels Oms), el de Sant Rafael (antic dels Mallorquins), el de les Parres (antic del notari Torres), el de Sant Joaquim (antic camí del Pou de les Figueretes), el de Santa Anna (antic d’en Berenguer), el d’Alacant, Major (carrer i plaça) i el Pla de la Séquia. És la part més antiga de Xaló amb carrers estrets i tortuosos, que es remunten a l’època mudèjar.

Carrer Sant Joaquim

– El Primer Eixample (finals del XVIII- principis del XIX) -carrers de Sant Joan Batiste, Sant Judes Tadeu, Sant Antoni, Bonaire (l’actual canonge Maurí), Nou i Duquessa- i el Segon Eixample (mitjans del XIX) -carrers Verge i Salamanca-. Aquestes vies són rectilínies i més amples, i no tenen res a veure amb les del vell Ràfol de Xaló.

Carrer de Sant Judes Tadeu Carrer Nou Carrer del Canonge Maurí

Aquest contrast en la disposició de l’espai urbà és important que la perceba el visitant, i que puga gaudir de les façanes de cases tan significatives com les modernistes que hi ha a l’encreuament dels carrers Duquessa i Bonaire.