Spread the love

Fins a l’any 2017 era un sistema d’extracció d’aigua en dos punts, amb Parcent que subministrava aigua al sector de La Solana i amb altre pou a Llíber, que subministrava aigua a al casc urbà i disseminats sud. Aquest segon pou d’aigua té alt nivell de salinitat i per tant té restriccions pel consum humà. A partir de l’any 2017 es construeixen noves instal·lacions, es redueixen les fugues d’aigua i es possibilita que tot el poble gaudisca de l’aigua potable de Parcent, convertint-se en punt únic de subministrament que abasteix els tres dipòsits ubicats a les Devesa i a la Solana. El pou de Parcent és propietat de la Comunitat de Regants de la Vall del Pop que vénen l’aigua a Xaló, Parcent, Llíber i Alcalalí. Estos pobles traslladen l’aigua dels dipòsits dels regants a les plantes potabilitzadores ubicades a Parcent i l’aigua potabilitzada s’emmagatzema a un dipòsit propietat dels municipis a Parcent. Des d’este punt es distribueix als dipòsits dels pobles.

Quin ha sigut el problema?

És habitual que cada any la Comunitat de Regants duga a terme el trasllat de la bomba a més profunditat per la baixada del nivell de l’aigua. Este fet s’ha accentuat des de les obres d’aprofundiment del pou de Benigembla dutes a terme l’any 2018 per abastir el municipi de Benissa, donat que es tracta del mateix aqüífer. Esta operació de canvi de nivell de la bomba va ser duta a terme dies abans pels regants de Parcent i es va activar un protocol d’emergència per evitar talls d’aigua. A Xaló es va aconseguir amb normalitat en el subministrament a excepció d’un tall d’aigua que va durar unes 8 hores a la zona de la Solana.

Després de situar la bomba a més profunditat el sistema elèctric saltava vàries vegades al dia. El fet provocava problemes de subministrament que han provocat durant dies contínues reprogramacions de les rutines de subministrament. Es desconeixia la causa. Finalment el dissabte 3 d’agost la connexió elèctrica de la bomba té talls pràcticament cada dos hores, fent molt complicat mantindre el servei i es decideix tornar a extraure la bomba dilluns amb el greuge que la bomba de substitució està també al taller reparant-se. S’aconseguix funcionar d’esta manera intermitent durant el diumenge per evitar tallar el subministrament fins dilluns. Dilluns comencen els treball de substitució de la bomba. L’alt consum provoca que en unes hores els dipòsits de Xaló es buiden i es decideix d’emergència tornar a activar el pou de Llíber (que havia subministrat tradicionalment al poble aigua fins l’any 2017), per oferir una alternativa al servei tot i que este passa a tindre restriccions pel consum humà. El procés es comunica a Proaguas, empresa pública de la Diputació i els seus enginyers hídrics assessoren el procés i encomanen analítiques per seguretat.

Els regants de Parcent comproven que el motiu de l’avaria era el trencament parcial del cablejat, que provocava talls elèctrics. Dimarts a primera hora de la vesprada es completen els treballs i comencen a omplir els seus dipòsits. A les 19h s’activa de nou la planta potabilitzadora i comença a servir-se aigua a la zona de la Solana que arriba amb normalitat en el període comprés entre les 21h i les 23h a les cases.

Per què a la Solana es produeixen talls i a la resta del poble no?

En concret, el 70% del municipi ha pogut tindre aigua amb restriccions pel consum humà sense talls, el 10% (Valle del Paraiso i L’Almàssera) no han patit talls d’aigua i han tingut aigua potable i al voltant del 20% han tingut talls d’aigua que han oscil·lat entre les 18h i les 24h de duració.
La zona de la Solana s’alimenta del dipòsit ubicat a Parcent, que és el que primer se sol buidar. I en este moment no és possible connectar-la amb l’aigua provinent del Pou de Llíber com la resta del municipi. La zona del Valle del Paraíso i L’Almàssera tenen dipòsits propis que han aguantat unes hores més el servei.

Pot tornar a passar?
Un episodi on coincideixen diversos factors com ha sigut el cas no és habitual. No obstant això, la nostra dependència actual d’un sol punt d’aigua a Parcent ens fa més sensibles a tenir talls davant les avaries.

Quines coses podem fer millor l’Ajuntament?

Totes les crisis fan visibles també possibles millores. A nivell d’infraestructures i des que tot el poble gaudeix d’aigua potable (finals de l’any 2016) no havíem tingut un problema la solució del qual requerira de tantes hores. Este fet ens ha fet veure les següents mancances i propostes de millora:

– És un recurs positiu haver mantingut operatiu estos anys (contracte de llum i analítiques de control) el Pou de la Definitiva a Llíber, perquè tot i que és aigua amb restriccions de consum ens ha permés mantenir el servei d’aigua a la majoria del poble. La previsió ha evitat un gran tall d’aigua a tot el poble.

– Hem de ser capaços de connectar en el futur la Solana al dipòsit de l’aigua del casc urbà ubicat a la Devesa. Este fet pot oferir a la zona de La Solana més temps de servei d’aigua si es produeix una avaria, i en cas que s’allargue podria mantenir el servei amb el Pou de Llíber.

– Cal encomanar un estudi per renovar el dipòsit vell d’un milió de litres que està inactiu a la Devesa. Cal comunicar-lo amb el dipòsit nou. Este fet augmentaria fins als 3 milions de litres l’actiu d’aigua de reserva en cas d’emergència.

– A llarg termini, cal avançar en els treballs per tenir per primera vegada un nou pou propi amb capacitat de subministrar a tot el municipi.

– Cal seguir millorant les vies de comunicació amb els usuaris per informar de forma més ràpida i eficient.

– Cal continuar exigint infraestructures pels municipis d’interior. S’han realitzat grans infraestructures per dotar els pobles turístics de la costa d’aigua de l’interior i es veta l’accés dels pobles menuts rurals a estos recursos.

-Cal tindre present els efectes del canvi climàtic. Cada vegada és més difícil mantenir l’actual ritme de consum de recursos naturals. La situació dels aqüífers és de mínims històrics.