Spread the love

NOTA DE PREMSA – CONSELL DE L’AIGUA                                     20/07/2017

Xaló crea el Consell Municipal de Participació Ciutadana de l’Aigua i destaca els avanços hídrics duts a terme

 Aquesta iniciativa és la culminació de dos anys de treball intens per solucionar els problemes hídrics de la població de la Marina. El Consell de participació de l’aigua és una proposta pionera a nivell valencià. El Diputat de cicle hídric de la Diputació i l’Ajuntament destaquen el gran avanç del municipi en els darrers 2 anys, on s’ha recuperat la potabilitat aconseguint el major índex de qualitat d’aigua des que es tenen registres i s’han reduït la meitat de les fugues d’aigua del poble

Al Consell de l’Aigua inaugural acudiran cadascun dels antics regidors de l’aigua de Xaló (alguns dels quals també foren alcaldes), i representants de totes les associacions registrades de Xaló, així com tècnics i la corporació municipal. L’acte comptarà amb la presencia del diputat responsable de Cicle Hídric a la Diputació d’Alacant, Francisco Saez, el diputat per la Marina Alta i portaveu de Compromís a la Diputació d’Alacant a més de regidor d’aigua del municipi Gerard Fullana, així com l’alcalde de Xaló, Joan Miquel Garcés, i tota la corporació municipal.

Saez ha declarat “Vull agrair a l’Ajuntament de Xaló, representat per el seu Alcalde y de manera molt especial al Regidor de l’aigua i Diputat Provincial Gerard Fullana, el convidar-me a participar en la jornada de constitució del Consell Municipal de l’Aigua. En la meua opinió, és molt important i innovadora la creació d’aquest òrgans participatiu en un tema tan sensible, tan universal, tan social y tan necessari como es l’aigua i per això vull felicitar-vos i celebrar amb vosaltres esta iniciativa. Durant estos dos anys de legislatura tant la Diputació com l’Ajuntament de Xaló hem treballat de manera conjunta per resoldre els grans problemes que en matèria hídrica afectaven a este municipi. Gràcies a este esforç personalitzat, si m’ho permeten, en el seu regidor d’aigua, podem afirmar que hui Xaló es un municipi molt més eficient, molt més respectuós amb el Medi Ambient i amb una major garantia de subministrament per a tots els seus veïns”.

Fullana ha destacat que “aquesta iniciativa pionera al territori valencià servirà com a referent de gestió sostenible i conjunta de recursos naturals a altres pobles” i que “el Consell funcionarà com a organisme d’escrutini del bon funcionament de les futures mesures i estratègies hídriques del consistori, que és important que la ciutadania participe de la gestió hídrica per prendre consciència de la importància d’un recurs clau per a la ciutadania i que governe qui governe el treball de manteniment del servei que estem fent tinga continuïtat” . Fullana ha afegit que  “volem agrair el suport del diputat de cicle hídric i del seu departament, després d’anys en què no hem trobat el suport de les institucions grans en este tema ara no tenim cap queixa, hi ha un equip humà en matèria hídrica a la Diputació que està fent una tasca destacada i que vull valorar molt positivament”. “L’alcalde de Xaló ha valorat aquesta iniciativa com “vital pel manteniment d’uns recursos hídrics essencials per el poble de Xaló”.

L’objectiu de la creació del Consell de l’Aigua és evitar el futur deteriorament de les instal·lacions i estructura de l’aigua a Xaló i complementa totes les actuacions que s’han fet en els últims dos anys i mig. Es reunirà dues vegades l’any on es faran propostes i s’avaluarà el seu compliment. El Consell de l’aigua serà gravat i retransmès en directe per Internet.

El pla de l’aigua de Xaló (2015-2017): reducció de fugues, millora de la qualitat de l’aigua i transparència en la gestió.

Després de dos anys de gestió, la ciutadania de Xaló ja nota les millores del servei d’aigua. No en va Xaló porta dos anys d’obres i gestions hídriques en diverses direccions. Dos han sigut els pilars centrals: pla de reducció de fugues i pla de millora de la qualitat de l’aigua.

Més de 800.000 litres d’estalvi d’aigua diari de mitjana

Fa prop de dos anys el pla de detecció de fugues va començar amb reparacions puntuals i control de pressions nocturnes, fet que va permetre baixar el consum que oscil·lava en un desorbitat paràmetre entre els 2000 i 2200 m3 dia.

Mesos després, a mitjans de l’any 2016, van començar els canvis estructurals de canonades. El major canvi de conduccions conjunt que s’ha dut a terme a Xaló en democràcia, que envolta tots els camins del disseminat sud, i que es troba en fase final d’execució i preveu acabar-se aquest any 2017.

El resultat d’aquestes mesures és tradueix en una reducció en l’ús d’una mitjana de 2000-2200m3 per dia al 2015 a la mitjana actual d’entre 1200-1350 m3 de consum diari. La inversió fins a hui en esta matèria ha estat d’uns 500.000 euros (període setembre 2015 a juliol de 2017).

A més a més, el municipi ha dut a terme una sèrie d’investigacions per discernir l’arrel dels problemes i per millorar la qualitat de l’aigua. Mentre que les poblacions de Xaló i Llíber s’enfronten a problemes hídrics associats a la conductivitat, el sodi i el clorurs, l’aigua de la Vall del Pop de Parcent presentava problemes d’alumini i terbolesa durant els darrers 20 anys de forma irregular. La resposta del consistori ha consistit en una inversió total pròpia i de la Diputació de setembre de 2015 a juliol de 2017de 180.000 euros i dues línies estratègiques bàsiques: augment de la planta potabilitzadora i control de protocol d’extracció d’aigua a les bombes dels regants. Tanmateix s’han augmentat el nombre d’analítiques d’aigua que son publicades regularment. Xaló va aconseguir retornar la potabilitat al municipi després d’anys de servei no potable al juliol de 2016 i a data de hui aconsegueix els valors de qualitat hídrica més alts des que es tenen registres. El municipi ha multiplicat per tres la freqüència d’analítiques que es publiquen mensualment a la pàgina web duu a terme les que marca la llei i un plus mensual perquè cal oferir dades que facen possible la recuperació de la confiança. “Som conscients que després de tants anys és difícil que la gent de Xaló confie en el servei, però reiterem que mai abans el nostre servei oferia les garanties i controls que en l’actualitat, cal recuperar la confiança en el servei hídric de Xaló”, ha destacat el regidor d’aigua.

Qualitat de l’aigua. Sodi, valors Juliol 2017.

Qualitat de l’aigua. Conductivitat, valors Juliol 2017.

Qualitat de l’aigua. Clorurs, valors Juliol 2017.

Finalment, el consistori ha adreçat altres problemes d’infraestructura hídrica mitjançant el programa d’actualització i canvi de comptadors. La majoria dels 2200 comptadors del poble no funcionaven adequadament, aquest s’han de canviar cada 10 anys i molts comptadors superaven els 25 anys de vida. Este fet provoca pèrdues econòmiques a l’Ajuntament elevades, donat que dits comptadors o comptes molt per baix del consum de cada casa o directament no compten. L’ajuntament ja ha canviat 900 comptadors en els darrers 8 mesos, als quals afegirà 400 mes a principis de 2018. El pla de comptadors ha comptat amb una inversió de 120.000 euros, i s’espera que supere els 200.000 euros en els propers mesos.

El consistori ha destinat a millores hídriques el 50% de les subvencions que rep de la diputació i es pot triar el seu destí, es tracta d’un dels municipis valencians que percentualment més ha invertit en aigua en els darrers dos anys. De fet, mai abans l’Ajuntament de Xaló havia destinat tants recursos en un mateix període de temps a este assumpte. “Fa dos anys vam afirmar que tornar el servei d’aigua de Xaló a la normalitat després de 20 anys de greus problemes era la prioritat número u de l’Ajuntament i estem fent tots els possibles per aconseguir-ho en un temps rècord, això sí, cal seguir treballant”, ha destacat Gerard Fullana.

El futur de l’aigua de Xaló (2017-2019)

De cara al 2018 i 2019, Xaló ja treballa en iniciatives que inclouen noves reduccions de fugues, nous canvis de comptadors i la redacció d’un projecte d’un nou pou a Xaló, les proves del qual es duran a terme al 2018. També està prevista l’inici de les obres per canviar les connexions hídriques entre Parcent, Alcanalí, Xaló i Llíber.

En la valoració de les accions de futur Fullana ha destacat que “ara estem aconseguint la normalitat del servei, però no ens hem de conformar ara toca anar a per bona nota”.