Spread the love
Des de l’Ajuntament de Xaló juntament amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall de Pop s´està elaborant el Pla local de gestió de residus.
Un pla que pretén analitzar la situació de recollida i valorització actual del municipi i, amb això, proposar mesures que permeten complir amb la normativa autonòmica vigent (Pla integral de gestió de residus de la Comunitat Valenciana) i que en part obliga a reciclar el 67% del residus domèstics generats per a abans de 2022.
Per això que s’ha elaborat un qüestionari amb la finalitat de que ens feu arribar les vostres preocupacions e inquietuds i recavar informació sobre la gestió de residus al municipi. Este procés de participació ciutadana és una part important dins del pla ja que un dels principals actors en els sistemes de reciclatge és la ciutadania.
Vos animem a emplenar l’enquesta.