Spread the love

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana han publicat la guia ‘Ens quedem a casa’, amb orientacions i pautes dirigides a les famílies amb fills i filles en edat escolar.

L’objectiu d’aquesta guia orientativa és ajudar les famílies a fer front a la situació de confinament en el domicili amb els seus fills i filles a causa de l’estat d’alarma decretat per a fer front al coronavirus COVID-19.

La col·laboració d’Educació de la Generalitat i el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana també inclou l’assistència psicològica gratuïta a distància a les famílies en temps del COVID-19, en el cas que la necessiten, a través del telèfon 960 450 230.

La guia orientativa per a les famílies ‘Ens quedem a casa’ inclou consells per a afavorir el desenvolupament saludable dels xiquets, xiquetes i joves, atenent les seues necessitats cognitives, afectives i socials.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha destacat que “els xiquets i les xiquetes han deixat d’anar a l’escola, al parc, a jugar amb els amics i les amigues, d’anar a practicar esport i altres activitats que els permetien socialitzar”, i ha afegit: “sense oblidar l’alumnat adolescent, al qual és importantíssim donar-li l’atenció que requereix en aquesta situació excepcional i nova per a tothom”.

Així mateix, Andrea Ollero, vocal del COPCV i coordinadora de l’equip de psicòlogues clíniques i educatives que han elaborat la guia, ha comentat: “Quedar-se a casa pot ser una oportunitat d’aprenentatge i desenvolupament general. El context familiar és diferent de l’escolar, però els xiquets, xiquetes i adolescents poden continuar millorant les seues habilitats i competències. Sentint-se bé estaran més oberts a l’aprenentatge».

«És necessari mantindre unes rutines i horaris, però sense ser extremadament estrictes per a evitar les situacions estressants, adaptant-nos a les diferents edats i circumstàncies familiars. Estar amb tots els membres de la família, coincidint en temps i espai, és una convivència especial que requereix l’esforç de tota la comunitat educativa per a fer-la agradable i una font de creixement personal i aprenentatge interactiu», ha afegit.