Spread the love

Informació sobre la crisi del coronavirus: què poden fer les PIMES i els autònoms que bé han hagut de cessar l’activitat per la situació d’alarma o bé han vist reduïda la seua facturació en un 75%:

– Contractes laborals.

Poden suspendre els contractes laborals. El decret estableix una sèrie de garanties perquè el personal cobre la prestació per desocupació (sense computar com a temps d’atur consumit), encara que l’haja esgotat ja, o que no tinguera dret a ella pel temps cotitzat.

– Sol·licitud d’ERTO.

S’agilitza la sol·licitud d’ERTO (Expedient de regulació temporal d’ocupació) per als empresaris, que seran tractats tots com a “causa major” i per tant no necessitaran de tràmit amb els treballadors, el que implica que es poden aplicar en un termini total màxim de 7 dies. Les PIMES no hauran de pagar la seguretat socials dels treballadors afectats mentre dure l’ERTO. Estes mesures impliquen que el treballador haurà de conservar el lloc de treball fins a 6 mesos després de la data en què es reactive el treball.

– Deixar de ser autònom.

També es pot demanar el cessament de l’activitat, la qual cosa implica el no pagament de la quota d’autònom.

– Prestació extraordinària.

S’estableix la possibilitat d’una prestació extraordinària per cessament de l’activitat que arribarà fins els 70% de la base reguladora cotitzada, i que durarà fins que es prorrogue l’estat d’alarma . És a dir, una prestació directament al propi autònom sempre que la seua activitat estiga directament suspesa pel decret 463/2020 o que acredite la reducció de la facturació en almenys un 75 % respecte al semestre anterior. Durant el període que dure la prestació no es pagaran cotitzacions a la seguretat social.

– Ajornament d’hipoteca.

Pels empresaris es podrà accedir a l’ajornament hipotecari en cas de baixos ingressos familiars o haver reduït les vendes un 40%.

– Avals de l’Estat.

S’estableixen avals perquè les empreses puguen accedir a crèdits de la banca privada.

– Crèdits agraris.

Les explotacions agràries que tinguen concedits crèdits per la situació de sequera de 2017 podran sol·licitar a l’AECA d’un any més per pagar-los.