Spread the love

La Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA) ha presentat el Servei Jove d’Atenció a les Sexualitats (SJAS), un projecte públic d’assessoria i informació sobre sexualitats, dirigit a la població adolescent i jove dels municipis que pertanyen a l’entitat. L’objectiu principal és fomentar una visió positiva i respectuosa de la sexualitat i promoure la salut sexual de joves i adolescents. El servei ofereix informació sobre sexualitats atenent a les necessitats de la població jove, des d’una perspectiva de gènere lliure de prejudicis i estereotips sexistes, i promourà el respecte per totes les diversitats sexuals.

El SJAS té caràcter tant preventiu-educatiu com assistencial, i es desenvolupa per un equip de professionals multidisciplinari, sumant diferents disciplines dels àmbits sociosanitaris i comunitaris. El projecte, d’una banda, pretén ser una ferramenta de divulgació pedagògica sobre els drets sexuals, que done a la població jove les eines necessàries per a viure una sexualitat positiva. La divulgació és, per tant, un dels pilars principals. D’altra banda, ofereix assessorament individualitzat per a joves, atenent els seus dubtes i possibles consultes, amb la pretensió de garantir els seus drets sexuals i el desenvolupament d’una vida plena, lliure de violències masclistes. També es tracta d’un recurs d’atenció a les persones de l’entorn de la població jove: famílies, comunitat educativa i professionals.

L’atenció pot ser en línia mitjançant correu electrònic o Telegram, i també presencial, amb cita prèvia. L’atenció presencial es realitzarà una vesprada a la setmana i és itinerant, donant-se cada dia en un dels municipis que integren la MASSMA, i sempre en dependències municipals (serveis socials, punts d’informació juvenil, etc.). L’atenció és gratuïta, confidencial, individualitzada i basada en l’escolta i un tracte proper i lliure de prejudicis.

Tota la informació es troba en la web www.serveijove.org. Alhora, amb la intenció d’apropar-se a la gent jove i adolescent, el SJAS llança una branca comunicativa anomenada “Obrim Melons”, que està present en les xarxes més usades per la gent jove, com Instagram o Youtube.

Cal destacar que el finançament del SJAS naix de l’esforç i el compromís de gran part dels ajuntaments que conformen la MASSMA i la mateixa entitat promotora. A més, el projecte compta amb la col·laboració d’altres entitats, com el Centre de Dénia de Salut Pública, el Centre de Salut Sexual i Reproductiva de Marina Salut S.A., i la Xarxa Jove de la MACMA.