Spread the love

Xaló, amb la col·laboració de la Universitat d’Alacant, ha començat una nova excavació al jaciment romà de Les Hortes. Uns treballs que tenen els objectius de, per una banda, constatar les dades aconseguides a nivell superficial i, per una altra, aprofundir en el coneixement de les diferents zones del jaciment. Així ho ha explicat el director del Museu etnològic i arqueològic de Xaló, Ruben Vidal.

La intervenció que, va començar la setmana passada, té una duració de 15 dies. Dos setmanes en què està previst conéixer amb més profunditat el jaciment localitzat en 2008 i que compta amb dos grans sectors: un amb un forn terrisser, de planta rectangular o quadrada amb corredor central cobert amb volta; de grans dimensions i estava destinat a fabricar materials de construcció i àmfores. També hi ha, en el mateix sector, una bassa de decantació per al tractament de les argil·les.

Nova excavacio Les Hortes Xalo

El segon sector, igualment de grans dimensions, és una vil·la associada al mateix taller. Ací s’han trobat estructures de l’habitatge o emmagatzament de l’assentament. Ambdós sectorS són d’època romana amb una cronologia relativa o provisional que va del segle I fins al III o IV després de la Nostra Era.

Per al regidor de Patrimoni i diputat provincial, Gerard Fullana, “l’interés de la intervenció actual és molt gran perquè ens permet aprofundir en el patrimoni arqueològic de Xaló i, també, posar-lo en valor en el futur a través de la investigació i exposició posterior que ara tindrem la sort de poder fer en el nostre museu”. Fullana ha recordat, a més, que “som conscients de la importància d’este jaciment i per això l’hem tramitat com a Bé de Rellevància Local”.

Els directors de l’excavació són Dani Mateo i Francisco Álvarez, de la Universitat d’Alacant, i Rubén Vidal, i compta amb alumnes de la pròpia universitat. Això és possible en virtut de que en 2019 van signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Xaló i la universitat a partir del qual es va fer una prospecció amb georadar i ara s’han mamprés les tasques d’excavació arqueològica.

Esta intervenció entra dins d’un pla d’investigació de la universitat en el qual el Museu de Xaló col·labora i que porta per nom “L’articulació romana en l’àrea meridional valenciana”.