Spread the love

AEMET ha activat des del dia 9 d’agost un avís especial per onada de calor que està afectant bona  part d’Espanya, especialment a zones de sud, l’altiplà i la vall de l’Ebre, amb temperatures properes o
superiors als 40 graus. Això es deu a l’entrada d’una massa d’aire saharià acompanyat de pols en suspensió que es preveu dure fins a primeres hores de dilluns dia 16.

La Comunitat Valenciana manté temperatures que estan dins dels llindars que corresponen a aquestes dates, però la previsió és que la massa d’aire tindrà un desplaçament cap a l’est de la península i produirà un gradual augment de les temperatures que diumenge dia 15 podrien arribar als 40 graus en zones de l’interior sud de València i interior d’Alacant, unit a nits tropicals a les zones litorals amb elevat grau d’humitat en què el termòmetre podria no baixar dels 25 graus.

Es recomana a la població que seguisca els consells davant l’onada de calor, en prevenció d’afectacions a la salut a causa de la prolongada durada de les altes temperatures. Igualment, davant la situació de risc extrem d’incendis forestals, han d’observar precaució davant tot tipus d’activitat que pugui agreujar aquest risc.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències mantindrà l’emissió d’aquests avisos en funció de l’evolució de la situació meteorològica i informarà de les mesures necessàries que es
prenguen per afrontar aquesta situació. Els municipis i organismes amb competències en la gestió de les emergències han de mantindre l’atenció i seguiment de tots els avisos que emeti durant aquests dies el Centre de Coordinació de Emergències de la Generalitat amb la finalitat d’activar amb antelació els seus protocols d’actuació i mesures preventives en els seus respectius àmbits.

Per a més informació, podeu consultar els consells a la població sobre onada de calor i incendis forestals a:
– Web de l’112 CV www.112cv.gva.es
– Web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es/es/ola-de-calor
– Twitter @GVA112
– L’App GVA 112 Avisos (disponible a Google Play i App Store).

En cas de produir incidències importants en el seu municipi, ha d’informar el Centre de Coordinació d’Emergències pels canals habituals o a través del telèfon d’emergèncias 112 de la Comunitat Valenciana.