Spread the love

¿Eres agricultor o agricultora i vols combatre els vectors que transmeten la Xylella? A continuació detallem els requisits:

  • El repartiment és per a ametler i olivera (fruiteres, cítrics, vinya i erms si és una parcel·la en zona infectada)
  • La dosi de repartiment és 200cc per hectàrea (està prohibit obrir botelles i fer transvasament de producte)
  • Registre del Karate Zeon 10%: https://www.mapa.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/productos/pdf/22398.pdf
  • Hauran d’emplenar el llistat de parcel·les i repartiment (Annex) on signaran els agricultors, aqueixa documentació es remetrà al SSV Silla por mail
  • El receptor ha de tindre carnet de manipulador de plaguicides (bàsic o qualificat)