Models de sol·licitud

En aquesta secció podrà descarregar els models de sol·licitud per a presentar instàncies en l’Ajuntament.

Documents

Attention: The internal data of table “14” is corrupted!

NOTA: Les instàncies s’han de presentar en paper i signades en el registre d’entrada de l’Ajuntament. No seran vàlides aquelles instàncies enviades per correu electrònic o altres mitjans on no es puga garantir la identitat del sol·licitant.