Spread the love

Xaló presenta els positius resultats de la execució del Pla d’Igualtat del municipi aprovat al juliol de 2017 i celebra el 8 de març amb diverses activitats enfocades a remarcar l’important paper de les dones en la societat

L’execució del Pla per la Igualtat d’Oportunitats i la Gestió de les Diversitats de Xaló 2017- 2021 s’inicià amb l’aprovació pel plenari al Juliol de 2017 i de les 73 accions planificades ja s’han executat 15, el que suposa més del 20% en un període de 9 mesos 

L’aposta de Xaló per la igualtat continua sent transversal. En aquesta ocasió, i amb motiu de la celebració del Dia de la Dona Treballadora el consistori presenta tota una setmana d’activitats en col·laboració amb diverses entitats del poble, com ara l’escola municipal, el Mercat de la Terra o la Comissió de Festes d’Agost. Les activitats han estat acordades en la Comissió Transversal de Gènere, integrada per totes les formes polítiques del municipi.

Resum d’activitats amb motiu de la setmana de la dona

Les activitats arranquen el 3 de març amb una edició especial del Mercat de la Terra (Pla de la Sèquia, 9-14h) dedicat a les plantes medicinals, als remeis naturals i al reconeixement de les dones en les cures cap a les persones. L’escola municipal de Xaló presentarà una exposició dels treballs realitzats per l’alumnat sobre els remeis naturals de les seues iaies. A les 12h tindrà lloc també un taller de plantes medicinals. El dia 8 de març es farà la tradicional llegida del manifest a les 19h a la plaça de l’Ajuntament. Per arrodonir un interessant programa i reconèixer les proeses de les primeres dones llicenciades al municipi, el 10 de març tindrà lloc un acte d’homenatges a les primeres dones amb llicenciatura. L’acte començarà a les 20h i estarà composat d’una taula redona amb les dones homenatjades i desprès un sopar organitzat per la Comissió de Festes Sant Domènec 2018.

Resum de les actuacions emmarcades en el Pla d’Igualtat en els últims 9 mesos, des de la seua aprovació:

El pla d’igualtat està format per 8 línies de treball generals (incorporació i desenvolupament de la perspectiva de gènere en l’administració local; desenvolupament local i ocupació); educació i joventut; esports; cultura; participació i salut; violència de gènere; i diversitat sexual i de gènere) i un total de 73 accions específiques.

A l’aprovació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de Xaló al juliol de 2017, li van seguir activitats com ara formació al personal funcionari en matèria d’igualtat al novembre de 2017, la creació d’una comissió transversal de gènere integrada per personal tècnic i polític (amb un total de 5 comissions realitzades), la continuïtat al pla de treball anual entre l’Ajuntament, l’AMPA i el col·legi Verge Pobra amb la programació d’accions, programes o activitats de coeducació (per exemple, al 2014 La Peluca de Luca, projecte de diversitat afectiva i sexual dirigida a infantil i primer i segon cicle de primària; al 2015 el de Jocs i Joguets no sexistes, dirigit a 3º de primària; al 2016 el de diversitat familiar dirigit a 4º de primària i al 2017 el de co-responsabilitat ‘Els remeis de les nostres iaies’ dirigit a l’alumnat 2º i 4º de primària)

Altres accions inclouen la celebració de dates assenyalades, com ara el 8 de març i 25 de novembre. En aquests esdeveniments, la regidoria d’Igualtat col·labora amb el centre educatiu en exposicions com  el reconeixement de la vida de les iaies i dones grans de Xaló (2017) i la que tindrà lloc aquest 3 de març al Mercat de la Terra sobre els remeis naturals fets per les dones de Xaló. Tanmateix s’han introduït 10 títols nous en la biblioteca de temàtica co-educativa per a totes les edats que fan referència a la Igualtat entre sexes. Des de l’esport també s’han organitzat esdeveniments esportius per a commemorar dates rellevants (8 de març, 25 de novembre, lluita contra el càncer de mama o malalties ginecològiques), buscant la participació activa de les dones i xiquetes, com la Partida de Pilota contra la violència de gènere que va tenir lloc al el 26 de novembre de 2017, així com la projecció del documental “Campeonas Invisibles” (més de 60 assistents) el 31 de juny de 2017 amb una taula redona amb dones de Xaló que estan competint en distintes disciplines per sensibilitzar al poble de Xaló sobre l’esport lliure d’estereotips sexistes i homòfobs.

Des de l’àmbit cultural s’han inclòs dins de la programació de teatre infantil i d’adults obres que tracten la igualtat, el paper de les dones i la prevenció de la violència de gènere, entre d’altres. Tanmateix s’han desenvolupat activitats com el taller de teatre per a dones, un taller d’empoderament dirigit a les dones de Xaló que ens últims dos anys s’ha duplicat sumant a dones de distintes nacionalitats, així com el taller d’expressió format per dones de distintes edats i nacionalitats que a més propicia l’intercanvi generacional i multicultural. Seguint aquesta línia es realitzarà l’homenatge a les primeres dones llicenciades de Xaló que han contribuït al desenvolupament local.

Part de les accions tenen com a objectiu donar continuïtat a les accions de repulsa contra la violència de gènere per part de l’ajuntament com la celebració del dia 25 de novembre, dia contra la violència de gènere establert en l’àmbit internacional, i els actes de commemoració per al 28 de juny, 17 de maig i 10 de desembre.

Entre les accions a realitzar en 2018, l’ajuntament té previst aplicar el llenguatge no sexista en documents oficials, plecs i contractes públics, així com en la plataforma digital, vigilant que tant el que contingut gràfic com el lingüístic no presenten un llenguatge discriminatori; realitzar tallers de formació en igualtat amb el teixit empresarial i crear reunions de treball amb l’empresariat de Xaló buscant la seua col·laboració continuada en campanyes de sensibilització. També es preveu oferir formació en diversitat i igualtat al professorat, crear un consell de joventut per edats (5 a10 anys, 10 a 15 anys i de 15 a 18 anys) i la realització d’una campanya en el centre escolar sobre la dansa i el paper dels xics en la mateixa. Pel que fa a l’esport, realitzar una campanya de sensibilització per al poble de Xaló sobre l’esport lliure d’estereotips sexistes i homòfobs i promoure preus més econòmics per a dones en aquells esports on no hi haja representació femenina.

Pel que fa al plànol cultural, l’ajuntament planeja la realització d’exposicions monogràfiques de dones artistes en els espais municipals, contant amb les associacions culturals i de dones de Xaló, així com posar en valor la tasca de les dones en la celebració de la Festa del Romer.

L’ajuntament també estudia donar a conèixer en la web municipal els recursos per a la igualtat de gènere i prevenció en violència per raó de gènere a nivell local i comarcal, amb distints idiomes, per a cobrir les necessitats de les dones amb risc d’exclusió social, incorporant també una comunicació fluida i directa amb el centre de salut de Xaló per tal d’obtenir dades de manera periòdica. Aquesta acció estarà completada per el disseny i creació d’un protocol d’actuació i coordinació entre el departament responsable de l’Ajuntament de Xaló, la treballadora social de la MASSMA, Centre Dona i la Guàrdia Civil.

Finalment, al 2018 s’espera presentar i aprovar una moció per la diversitat sexual i de gènere en Xaló i celebrar el dia de les famílies diverses al municipi.

xalo dia de la dona