Spread the love

El plenari telemàtic de l’Ajuntament de Xaló va aprovar ahir dijous amb el recolzament de tots els grups municipals el pressupost per a 2021. Tots els regidors van votar a favor llevat de Jaime Giner, del PP, que es va desmarcar durant el plenari de l’acord del seu grup amb la resta i va votar en contra.

El pressupost augmenta en 250.000 euros el de l’any passat, arribant als 2.617.604 euros. L’alcalde, Joan Miquel Garcés, va explicar que les principals inversions per a este exercici són, per una banda, els 70.000 euros per al nou gimnàs municipal i la reparació de la pista de futbet. Per una altra banda, el consistori destina 55.000€ a la part que li correspon de la renovació del centre històric, la principal partida de la qual serà assumida per la Diputació d’Alacant. A més, l’ajuntament reserva 15.000€ per a començar la tramitació per a la construcció d’un vetllatori a Xaló.

Al respecte dels efectes de la pandèmia de la Covid-19, el pressupost inclou una partida inicial de 20.000€ que es destinarà a ajudes a les xicotetes empreses, comerços i autònoms l’activitat dels quals es veja afectada.

Al llarg d’este exercici s’iniciarà la posada en marxa de dos infraestructures dotades amb inversions els anterios pressupostos. És el cas de la nova escola-institut, les obres de la qual està previst que comencen a principis de l’estiu. I també enguany s’iniciarà la conversió de l’històric Molí de Giner en el nou Espai Cultural.

En referència als pressupostos per a 2021, el portaveu del grup municipal de Compromís, Gerard Fullana, va destacar en referència al consens dels partits que “no hi ha millor moment per a aprovar un pressupost com este; començar l’any junts per afrontar-lo amb les millors condicions possibles”. Per la seu banda, el portaveu popular, José Manuel Gómez, va aplaudir la inclusió “de dos partides que nosaltres demanàvem com són el vetllatori i ajudes per a fer front a la Covid-19”. I la portaveu socialista, Marbel Avellà, va indicar que estaven d’acord amb el document perquè “hi ha un partida d’ajuda pel coronavirus i ens pareixen bé les inversions”.