Spread the love

Segons les recomanacions de l’Ministeri de Sanitat, els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s’han d’eliminar en una borsa de plàstic (BORSA 1) en un poal de fem disposat en l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense fer cap separació per al reciclatge.

La borsa de plàstic (BORSA 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona borsa d’escombraries (BORSA 2), en la part de l’eixida de l’habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans d’eixir de l’habitació.

La BORSA 2, amb els residus anteriors, s’ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la borsa del fem (BORSA 3) corresponent al contenidor de fracció Resto. La BORSA 3 també es tancarà adequadament. Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys 40-60 segons.

La BORSA 3 es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció Resto (o en qualsevol altre sistema de recollida de fracció resta establerta en l’entitat local; els contenidors solen ser de color marró o verd), estant totalment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica -gris-, envasos -groc-, paper -blau-, vidre -verd- o tèxtil -morat-) o el seu abandonament en l’entorn.