Spread the love

El subministrament hídric de Xaló comptarà en el futur amb un nou recurs hídric que pal·liarà la dependència hídrica del municipi. Es tracta del pou de les Murtes, el primer pou de grans dimensions trobat en el seu terme municipal i que a falta de les últimes proves per determinar la seua capacitat exacta podria oferir subministrament a gran part de la població.

Aquesta infraestructura ha estat finançada per la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament de Xaló, amb un inversió final de 383.416,09 € (IVA inclòs) i va tindre el seu inici al novembre de 2021.

El regidor d’aigua de l’Ajuntament de Xaló, Gerard Fullana, ha destacat que “es tracta d’una de les notícies més importants per al futur del nostre municipi, que pot permetre assegurar la normalitat del servei a mitjà i llarg termini, a més de reduir la depesa en la compra d’aigua a fonts hídriques d’altres municipis”.

L’obertura del nou pou culmina el treball començat al 2015, moment en què Xaló no tenia aigua potable ni cap alternativa de subministrament i a més tenia una de les xarxes hídriques més deteriorades de la comarca. “En l’actualitat el poble compta amb un servei tècnic hídric avançat, s’estalvien cada dia més d’un milió de litres d’aigua amb el canvi de canonades i ara comptem per primera vegada un pou propi”, ha afirmat Fullana. El pla hídric municipal ha comptat en les darreres dues legislatures amb una inversió de més de 2 milions d’euros en infraestructures.

El projecte inicial pressupostava una perforació amb una profunditat total de 360 metres, però finalment s’han assolit els 487 metres, davant la necessitat de millorar les condicions d’operació del pou i la complexitat geològica dels terrenys on es trobem. Motiu pel qual ha estat necessària realitzar una modificació del projecte original, que ha suposat que l’obra tingués una durada i cost superior a l’estimada en un primer moment. L’aigua es troba a una profunditat de 117 m, i a falta de la realització dels propers treballs d’anàlisis, s’estima que els nivell d’explotació de l’aqüífer es trobaran al voltant dels 250 metres de profunditat.

L’Ajuntament de Xaló espera iniciar els pròxims mesos els treballs per a determinar la capacitat exacta de producció del nou pou, amb les que ajustar els sistema de bombament a instal·lar, i comprovar amb exactitud la qualitat de l’aigua extreta, aspectes que fins a la data de s’han mantés dins de dels valors que s’esperaven i que permetran la posada en servei d’aquest nou pou per a l’abastiment d’aigua potable a Xaló. Els treballs a executar seran finançats pel consistori amb un pressupost de 44.000 € (IVA inclòs).

Una vegada es tinga coneixement exacte dels cabals i qualitat d’aigua que es pot extraure del nou Pou de Les Murtes, caldrà executar les obres per a la instal·lació del sistema de bombament, alimentació elèctrica i la canalització d’uns dos kilòmetres de xarxa de transport, fins al depòsit general que es localitza a la partida de la Devesa. 

Nou Pla d’Inversions hídriques municipals

L’Ajuntament de Xaló ha fet públic a més que este any 2024 s’enceta un nou pla d’inversions municipals que s’executarà a través d’una partida pròpia d’inversions de la nova tarifa d’aigua del municipi. El nou sistema de tarifes municipals que inclou el pla de millora d’infraestructures (2024-2034) va ser aprovat per unanimitat al plenari municipal després de consensuar-lo amb l’oposició. Es preveu una inversió mínima en este període d’un milió d’euros. Aquest 2024 es preveu una depesa en obres hídriques de 150.000 euros corresponents a instal·lacions del nou pou, canvi de canonades als carrers Alacant i Sant Judes, actuacions de millora del servei per al disseminat de les Cutes, canvis de comptadors sectorials i de control i avanços en telelectura.

A més, el servei hídric de Xaló ha incorporat personal administratiu de gestió i compta en plantilla pròpia ja amb un enginyer hídric, un lampista i administració. A este equip se suma personal extern de recolzament en moments d’alta demanda. Xaló potencia i consolida així la seua aposta per un servei d’aigua potable públic.