Spread the love

Amb les tres noves zones d’estacionament, s’acompleix l’objectiu de descongestionar el centre de la población. “Amb el pla de nous aparcament públics es pot aparcar a menys de 100 metres del centre del poble amb facilitat i accedir a les vivendes o als nostres comerços sense problemes d’aparcaments, era una necessitat del nostre municipi”, ha destacat l’alcalde de Xaló, Joan Miquel Garcés.

El Pla d’ampliació de pàrkings públics de Xaló ha conclòs amb la disponibilitat de tres noves zones que se sumen a les ja existents. D’esta manera, s’afegeixen unes 100 places aproximadament.

L’objectiu del pla era descongestionar de tràfic rodat del centre de la població, donant preferència als peatons i, alhora, posant a disposició de les veïnes i dels veïns, comerciants i visitants zones d’aparcament públic al voltant del centre urbà. D’esta manera tant la ciutadania com els visitants poden estacionar els seu vehicle en zones apegades al nucli urbà per accedir a les seues vivendes o als comerços del municipi. Amb este propòsit l’Ajuntament va seleccionar parcel·les que o bé ha adquirit o bé ha arribat a un acord amb els propietaris per habilitar-les com a zones d’aparcament.

Dels tres parkings públics nous, el primer està situat enfront del Centre de salut i compta amb una capacitat per a uns 20 cotxes. El segon està ubicat a l’altra part del riu, al costat del Restaurant del Riurau, i caben una altra vintena de vehicles. El tercer i més ample de tots, es troba a l’avinguda de Joan Martorell i té lloc per a una cinquantena de cotxes.

A partir d’ara el poble comptarà amb un total de 7 parkings públics en zones de l’extraradi que permeten a descongestionar el centre de la població tant en el dia a dia com en les dates d’esdeveniments populars: Mercat de la Terra, Rastro, Festes, Xalònia…etc.

Estes zones definitives d’aparcament són les següents: al Poliesportiu, al Rastro, al carrer Duquesa d’Almodovar, a l’avinguda de Joan Martorell, a Point, a Pallarés, al Centre Salut, al Riurau i a la Biblioteca.