Spread the love

El museu de Xaló complirà 17 anys en 2023 i ho farà com a ser etnològic i arqueològic. Hui divendres ha tingut lloc la inauguració del nou espai, després que l’any passat la Conselleria de Cultura li concedira la consideració d’arqueològic.

L’obertura del nou Museu arqueològic i etnològic de Xaló (MAEX) és, de fet, el resultat de vàries actuacions que van començar fa tres anys: la millora i acondicionament de les instal·lacions, la redacció de projecte de museu arqueològic i ara, que és la fase final, la renovació de l’espai expositiu i de recursos.

A grans trets, el nou museu contempla dos sales, explica el director, Ruben Vidal Bertomeu. Per una banda, la primera, que està dedicada a l’evolució històrica i arqueològica de la vall de Xaló, des de l’època prehistòrica fins a la contemporània prestant especial atenció a esdeveniments i personatges rellevants de la història de Xaló. És el cas de les troballes localitzades al jaciment romà de les Hortes o la informació dedicada a figures importantíssimes de la literatura valenciana, com Ausiàs March i Joan i Isabel Martorell, amb vincles al municipi.

La segona de les sales està dedicada a l’etnologia, centrant-se en dos elements rellevants: la pedra en sec i la pansa. Però també hi ha geografia humana, espai físic i patrimoni hidràulic. I un tercer espai dedicat a les exposicions temporals i audiovisuals. Entre ells, un dedicat al patrimoni cultural de Xaló.

En la renovació dels recursos s’han prioritzat els audiovisuals realitzats pel museu, els panells també s’han renovat tots així com els objectes exposats. Els materials arqueològics exposats provenen de Xaló i són el resultat de les intervencions acomeses als jaciments del municipi.

Tota la renovació del nou MAEX ha estat possible gràcies a la inversió de l’Ajuntament de Xaló i subvencions de la Conselleria de Cultura i la Diputació d’Alacant.