Spread the love

Gràcies a l’expedient d’ajudes E4SP41/2022/40 del programa d’ajudes d’estalvi i eficiència energètics en els Serveis Públics de l’exercici 2022 de l’IVACE s’han pogut realitzar les actuacions, per un costat la instal.lació de plaques fotovoltaiques al poliesportiu i a l’Ajuntament de Xaló, i per altra banda, el canvi de l’enllumenat públic a LED.