Spread the love

Ja podeu consultar en este document, en la seu electrònica o en el tauler d’anuncis de l’ajuntament la baremació i les citacions dels aspirants a la borsa de treball d’Ordenança municipal.