Spread the love

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha reconegut el museu de Xaló com a museu etnològic i arqueològic. Des de 2006 tenia la consideració d’etnològic però no arqueològic. Esta modificació és fonamental, segons ha explicat el regidor de Patrimoni, Gerard Fullana, perquè “a partir d’ara el nostre museu podrà guardar i exposar tots els depòsits de materials arqueològics producte de les actuacions arqueològiques que es puguen efectuar en el terme municipal”.

És un pas molt important per al patrimoni cultural de Xaló perquè significa, de facto, que el museu ara serà autònom a tots els nivells. Al llarg dels 15 anys d’existència, el museu ha acollit mostres però a partir d’este moment passarà a ser un ens amb més funcions i el seu fons creixerà en importància exponencialment.

A més, la Conselleria de Cultura també ha concedit una subvenció de 20.000 euros amb la qual l’Ajuntament de Xaló acometrà una gran remodelació del museu. Es canviarà l’exposició permanent, s’introduiran nous elements i es crearan formats audiovisuals. “Calia un canvi d’imatge al museu, i estem treballant en això. Volem agrair la col.laboració d’entitats com el Marge Llarg de Xaló”, ha afegit Fullana.

Actualment, el patrimoni arqueològic local està format per un conjunt heterogeni de jaciments arqueològics de diferents adscripcions i tipologies. Els quatre jaciments arqueològics que tenen la categoria de BIC: el conjunt d’art rupestre prehistòric de l’abric del Mançano, la Cova de les Meravelles (amb un conjunt de gravats rupestres prehistòrics), el Castell andalusí d’Aixa i el Castell andalusí de Bèrnia.

També forma part del patrimoni arqueològic l’existència d’un valuós conjunt d’elements del patrimoni hidràulic: assuts, sèquies, partidors, molins, basses i preses. Un altre grup d’elements que estarien enquadrats dins d’esta classe de patrimoni són els relacionats amb la indústria de la pedrera i l’extracció d’argila.