La calle Joanot Martorell estarà cortada a partir del mediodia del viernes 20 de abril.