Spread the love

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer va decretar en el passat mes de febrer l’alarma d’EMERGÈNCIA per sequera a la comarca de la Marina Alta, en base als indicadors establerts al Pla Especial de Sequera aprovat a l’any 2023, dins del seu Pla Hidrològic de Conca. Nivell d’alerta que encara està actiu.

Els indicadors que s’utilitzen per a la determinació de la situació hídrica, es basen a les precipitacions acumulades als darrers mesos, comparativament amb anys anteriors, o als nivells d’aigua als pous o al cabal als rius. Tot açò possibilita definir l’estat actual de la demarcació hidrogràfica front a la sequera, que varia entre els estadis, de menys a més greu, de normalitat, pre alerta, alerta i emergència.

De fet, al mes de desembre, la mateixa Confederació ja va decretar la situació de PRE ALERTA, i davant l’absència de precipitacions, s’ha acabat per decretar la situació d’EMERGÈNCIA actual.

El servei d’aigua potable de Xaló s’abasteix amb exclusiva des dels pous propietat de la Comunitat de Regants de Parcent, i des d’on l’aigua es transportada a Xaló mitjançant dos conduccions independents, una per a la partida de la Solana i les zones residencials de l’Almazara i Valle Paraiso i la segon per al casc urbà i resta de disseminat. Tenint cadascuna d’elles més de 6.000 ml de longitud. Aquest sistema en alta és compartit amb les veïnes poblacions d’Alcalalí i Llíber.

Davant situacions de sequera, el servei municipal d’aigua potable té una reduïda capacitat de maniobra, ja que no tenim fonts alternatives de subministrament, i pel que la les actuacions a realitzar davant episodis de falta d’aigua, pràcticament es centren a la millora de la gestió i la millora de les infraestructures hidràuliques existents.

Els treballs per a la posada en servei del nou pou de les Murtes, que es va finalitzar l’any passat, requeriran l’execució d’una conducció per a transportar l’aigua cap al depòsit de la Devesa i disposar de subministrament energètic per a poder explotar el nou pou, inversions valorades en prop del milió d’euros, i que esperem portar a terme en els propers anys, donada la falta de capacitat de finançament per part de l’Ajuntament a aquest tipus de grans inversions. Essent una infraestructura prioritària i estratègica per a l’Ajuntamet.

Pel que fa a la renovació de la xarxa d’aigua potable, l’Ajuntament vol posar en coneixement dels seus veïns els treballs que s’han portat a terme o estan previstos.

  • Al 2021 es va executar la renovació de la xarxa del Camí de la Fonteta del Pinçà
  • Al 2022 es va executar la renovació de la xarxa del Camí Ladislao i del carrer Major
  • Al 2022 es van instal·lar els comptadors de tele lectura a la totalitat dels usuraris de les urbanitzacions i del disseminat, així com alguns carrers de sud oest del casc urbà.
  • Al 2023 es va executar a l’Almazara una nova conducció a la baixada del depòsit, mentre que al casc urbà es va procedir a la renovació de la xarxa de la Plaça, juntament amb l’inici del carrer Alacant. A més a més d’executar actuacions per a millorar les pressions de servei a la zona de les Cutes Altes. També, al 2023 es van finalitzar les obres per a l’execució de la perforació del pou de les Murtes.
  • Al 2024 s’executaran al Casc urbà, les renovacions de la xarxa dels carrers Sant Judes, Santa Ana i la part que no es va renovar del carrer Alacant i a la Solana el tram entre el camins Fondo Dos i Corralet.
  • I finalment, també per al 2024 esperem, que gràcies a les ajudes sol·licitades als fons de recuperació d’Europa, disposem de finançament extra per a la modernització i digitalització de la gestió de l’aigua.

A banda, i dins dels treballs ordinaris de manteniment, les despeses superen els més de 30.000 € anuals en compra de materials i reparacions d’avaries, per tal de minimitzar les perdudes d’aigua.

Amb totes aquestes actuacions, que s’han intensificat al primer trimestre de 2024, donada la situació de sequera que patim, hem aconseguit passar d’un consum de prop de 1.300 m3 diaris, als menys de 1.150 m3 diaris actuals, el que suposa una reducció de més de 150 m3, d’un 12 %, xifra significativa i més tenint en conter que per la climatologia existent la demanda d’aigua es troba en aquestos moments disparada.

També es realitzen treballs de manteniment a la xarxa en alta, la de transport que permet l’aplegada d’aigua des dels pous dels Regants de Parcent, en concret la vigilància realitzada ha permès detectar i reparar fuites que suposaven perdudes properes als 200 m3/dia. Destacant la complexitat de gestionar unes xarxes amb edats superiors als 50 anys amb traçades de molt difícil accés. I que en aquestos moments es troben en fase de planificació per a la seua renovació, després que l’Ajuntament realitzara una sèrie de propostes per a poder aprofitar una partida pressupostària per a la renovació d’aquesta xarxa que estava a punt de pedres.

Siguent conscients de la necessitat de millorar el servei, a finals del 2023 es van presentar una nova taxa per al servei d’aigua potable, que va tindre el recolzament unànime del ple municipal, i que basada en un exhaustiu estudi econòmic. Aquesta nova taxa, proposa una pujada progressiva de les quotes de consum per als dos últims blocs, els de consum superior al 41 i 56 m3 al trimestre, que tindran una pujada de la taxa del 20 % i 25 %, respectivament. Com a mesura per a gravar els grans consums en favor dels que realitzen un ús responsable de l’aigua per a usos exclusivament domèstics. A més a més d’incorporar una quota fixa de 6,00 € per trimestre per al finançament de les inversions que necessitem continuar realitzant, estimant-se destinar 50.000,00 € cada any per este concepte contra fons propis, independentment del que s’aconsegueix mitjançant inversions.

Tot aquest treball que està realitzant-se, no es va aturar, si no més bé a intensificar, donada la situació climatològica i els problemes que els aqüífers van manifestant. No obstant, i malgrat que tots aquestos esforços ens posicionen en una millor situació, davant dels més que previsibles problemes d’aigua a l’estiu, si no plou, no podrem garantir el subministrament d’aigua, i avanç que açò es produeixca, ens veuríem obligats a restringir tots aquells usos no bàsics del servei d’aigua potable, penalitzant i/o prohibit el rentat dels vehicles, els regs de jardins i ompliment de piscines.

Aquestes actuacions, de produir-se, seran perfectament informades i comunicades a tots els veïns, per a que siguen sabedors de la situació.

Volem aprofitem aquesta comunicació, per a demanar a tots els veïns que facen un ús responsable i racional de l’aigua, amb la cura que aquest valuós recurs es mereix, en aquestos moments de sequera i en qualsevol altra situació.