Spread the love

Com cada mes, Xaló fa publiques analítiques certificades de l’aigua que arriba a totes les cases del poble a través dels tres dipòsits municipals. Xaló manté estable el nivel de qualitat de l’aigua que ja s’ha consolidat este any 2017.

Almazara M-17-3369-1

Ayuntamiento M-17-3370-1

Valle Paraiso M-17-3371-1