Spread the love

Estimats veïnes i veïns, aquets dimecres des de l’Ajuntament hem anunciat de nou la potabilitat de l’aigua. Creiem que mereixen una explicació del motiu pel qual la no potabilitat s’ha allargat durant un període de tot un mes. Preguem disculpen les molèsties i restem a la seua disposició pels dubtes que consideren oportuns.

Per què es va decretar la no potabilitat de l’aigua?

El dimecres 24 de novembre mentre es duien a terme treballs al Pou 2 de la Comunitat de Regants de Parcent es va produir un greu accident que va provocar la caiguda de la bomba, tuberia i cables elèctrics d’alimentació al fons del pou (a més de 300 metres de profunditat). Aquest fet va provocar que el Pou 2 es quedara fora de servei i que els regants posaren en marxa un altre pou que produeix aigua de menor qualitat, per la presència d’alumini i ferro que confereixen a l’aigua un aspecte tèrbol. Cap dels ajuntaments afectats va ser advertit d’este canvi per part de la comunitat de regants.

Donat que els tres dipòsits d’aigua existents a Xaló sempre es troben plens amb una autonomia de més de quatre dies, no va ser fins al dilluns 29 quant es detecta que l’aigua de la nostra xarxa presentava terbolesa, el que va motivar la sol·licitud a la Diputació per a la presa de mostres extraordinàries d’aigua, obtenint el dimecres 1 de desembre les dades del laboratori que indicaven la presència d’alumini i ferro en valors lleugerament superiors als permesos, fet que va obligar a comunicar a la població la no potabilitat de l’aigua i enviar al Centre de Salut de Dénia els resultats de les proves analítiques realitzades. Totes aquestes actuacions estan regulades al RD 140 /2003.

Quines mesures va prendre l’Ajuntament a partir d’este moment?

Una volta es declara la no potabilitat de l’aigua i es comunica tant a la població com al Centre de Salut de Dénia, com autoritat sanitària competent a la comarca, cal aplicar el protocol remés per Sanitat, que implica la presa de mostres d’aigua, per tal de fer seguiment de la seua qualitat, el control diari de la terbolesa i la purga d’aigua a dipòsits i xarxa, així com l’augment de la dosificació de clor a l’aigua per motius d’assegurar la seua desinfecció. Tot aquest protocol ha estat puntualment complit i informat del seu avanç i resultats al Centre de Salut de Dénia, que fins i tot ha realitzat una visita d’inspecció a la zona.

I pel que respecta a la gestió del sistema mancomunat de filtració existent en capçalera, i que potabilitza l’aigua que comprem a la Comunitat de Regants, s’ha treballat modificant el règim d’explotació de la Planta de Tractament, per tal de millorar l’aigua subministrada tant a Xaló, com a Alcalalí i Llíber. Cal destacar en aquest punt, que el sistema de tractament de la població de Parcent es independent al nostre, malgrat que l’aigua té el mateix origen, el tractament que es realitza i les instal·lacions on es realitza són distintes.

Quins han sigut els barems de qualitat d’aigua des que es va decretar la no potabilitat?

Una volta declarada la no potabilitat, la terbolesa ha presentat valors superior als màxims permesos (5 UNT) de manera més o menys continuada fins al diumenge 18 de desembre, moment a partir del qual els valors sempre han estat per baix del màxim, aspecte que van confirmar també a les analítiques preses el 14 de desembre on ja es detectaven valors d’alumini i ferro molt per baix del llindars màxims establerts.

Per tant, l’aigua subministrada podia ser considerada potable, però donada la precària situació del pou que provisionalment estava abastint-nos, es decideix, amb consens també de l’autoritat sanitària, mantindre la situació de no potabilitat fins que no quede resolta l’avaria del Pou 2 i es pose en servei aquest. Poden consultar les dades diàries que ha estat controlant l’equip hídric de Xaló.

Per què la situació de no potabilitat s’ha allargat fins a principis d’any?

El motiu pel qual la situació de la no potabilitat de l’aigua distribuïda s’ha allargat en excés, té tres motius principals.

  1. La gravetat de l’avaria produïda al Pou 2, que va motivar que es tingueren que realitzar uns treballs de naturalesa molt extraordinària que van finalitzar amb èxit el dia 13 de desembre amb l’extracció de la bomba, tuberia i cables de dins del pou, i la comprovació amb càmera de la viabilitat de la tornada al servei del Pou 2.

  1. L’absència d’alternatives fiables i de qualitat i quantitat per al subministrament d’aigua, més enllà del Pou 2 que va patir l’avaria.

  1. L’actitud de la Comunitat de Regants, que no va considerar urgent resoldre definitivament l’avaria del Pou 2, ja que no volia fer front al cost de la reparació malgrat que fins i tot la Diputació d’Alacant, que com a agent mediador va intervindre, considerava que era la Comunitat de Regants a qui corresponia pagar les despeses, ja que és també la que ven i cobra l’aigua en alta als pobles de la Vall del Pop, i a uns dels preus més alts de la província d’Alacant. Els ajuntaments paguen amb el preu d’aigua el manteniment de les instal·lacions i aquest no era l’indicat.

Com s’ha exigit per part de l’ajuntament que se solvente la situació?

L’ajuntament de Xaló, conjuntament amb els altres tres Ajuntaments afectats, sempre ha manifestat que donada la situació d’incidència sanitària, la resolució del problema devia ser el més ràpid possible en benefici dels nostres veïns, i en aquesta línia han anat els quatre Ajuntaments de la mà, juntament amb l’organisme competent en sanitat a la comarca, mitjançant Salud Pública, i en matèria hídrica, mitjançant el Departament de Cicle Hídric de la Diputació d’Alacant.

La negativa dels regants a fer front a la reparació de l’avaria al seu pou, i la seua falta de comprensió davant del problema sanitari generat, agreujat més si cap per les dates festives que hem passat, han produït moments de tensió que ens han portat a comunicar per escrit de forma oficial (pot consultar l’escrit en la web de l’Ajuntament) tot allò que al llarg de les setmanes hem estat tractant de resoldre mitjançant reunions. I en el cas de l’Ajuntament de Xaló, portar a l’últim plenari de l’any la proposta d’autoritzar al nostre alcalde, si finalment així es decideix, a iniciar els tràmits perquè els quatre pobles del Vall del Pop passen a gestionar el pou que habitualment ens subministra aigua, i del que tenen la pertinent autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per a independitzar-se de la gestió que realitzen els regants.

Lamentablement, per l’actual legislació existent en política d’aigües, i a pesar dels molts treballs realitzats per part dels Ajuntaments, la resolució del problema sanitari s’ha allargat més d’allò desitjable, ja que podria haver estat resolta abans de les festes de Nadal, si els regants hagueren tingut voluntat per a fer-ho.

Quines mesures pren l’Ajuntament per buscar fonts alternatives d’aigua i de gestió als pous de Parcent?

L’Ajuntament de Xaló, per tal de trobar alternatives que ens ajuden a gestionar millor l’abastiment d’aigua potable del nostre poble, està realitzant, mitjançant una subvenció de la Diputació d’Alacant, un sondeig d’investigació a la partida de Les Murtes per a realitzar una perforació de més de tres cents metres de fondària en la que es pretén estudiar la viabilitat de realitzar un nou pou. En el cas que aquesta obra tinga resultats positius, el Pou de les Murtes, passaria a ser l’origen de les aigües que els nostres veïns tindrien al seu abast, i per tant disposaríem d’una alternativa real de subministrament als pous dels regants de Parcent.

D’altra banda se segueix invertint en el canvi de canonades per millorar cada vegada més el rendiment de la xarxa. Respecte l’any 2015 es consumeixen un milió del litres menys al dia. Aquest any 2022 es canviaran les canonades de la Plaça Major i dels carrers Major, Alacant, Sant Judes i Ladislao. A més, es renovarà la xarxa del sector sud de la Solana.

Des del mes de setembre comptem també amb un nou organigrama d’equip de gestió hídrica que ens permet professionalitzar el servei i oferir majors garanties. En aquesta crisi hídrica hem posat a disposició dels pobles afectats aquest equip i ha sigut clau en l’exigència a la comunitat de regants per fer front a les despeses de l’avaria.

Li recordem que l’Ajuntament de Xaló segueix fent proves de qualitat de l’aigua addicionals a les quals exigeix la normativa i que per això pot consultar mensualment el resultats d’aquestes a la pàgina web i xarxes socials municipals.

Li agraïsc la seua atenció i l’anime a fer-nos arribar qualsevol dubte o requeriment al correu aigua@xalo.org o bé telefonat 966480101

Gerard Fullana i Martínez

Regidor d’aigües potables de l’Ajuntament de Xaló