Spread the love

L’Ajuntament de Xaló va aprovar en l’últim plenari els pressuposts municipals per a 2020 sense cap vot en contra, amb els favorables de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició. El pressupost ascendeix a un total de 2.330.000 euros, pràcticament igual que el d’enguany, que ha sigut de 2.306.000€. Al respecte, l’alcalde Joan Miquel Garcés ha manifestat que “volem tornar a reiterar la nostra queixa per les limitacions imposades pel Govern central que fan que ara mateixa Xaló tinga 700.000 euros inmobilitzats en un compte bancari sense poder destinar-lo a infraestructures necessàries per al poble”.

Com a conseqüències d’estes restriccions de despeses, el límit per al l’any que ve de les inversions és de 120.000 €, “una xifra molt baixa” en opinió del munícep xaloner. La meitat d’estos diners anirà destinada a inversions urbanístiques com són la compra de zones verdes i terrenys per a desenvolupar urbanísticament el municipi.

I l’altra meitat es repartirà entre la reparació i millora de la xarxa de camins agrícoles i rurals i l’acondicionament del nou Casal Jove amb 10.00 euros. El Casal Jove serà un espaci que funcionarà com a lloc de trobada, d’oci i de formació per la gent més jove del poble.

En la part de subvencions, les principals inversions seran per al patrimoni del poble amb 55.000€ en la part que li correspon a l’ajuntament xaloner de la rehabilitació del Molí del Giner. Uns altres 20.000 euros es destinaran a l’elaboració del Catàleg de béns i espais protegits de Xaló. I 5.000 euros més per a la conservació de les pintures rupestres de la cova de les Meravelles.

Cova de les Meravelles de Xaló

La tercera partida d’inversions, la que es nodreix del superàvit, que enguany és de 100.000 euros, tindrà com a despeses principals la finalització de les infraestructures per acollir la futura escola institut l’any que ve i la continuació de les millores en la xarxa hídrica del municipi,

Per una altra banda, els pressupostos municipals de 2020 de Xaló també contemplen la pujada salarial del 2,7% als funcionaris de l’ajuntament.