Spread the love

La actuació de L’ajuntament de Xaló i la subvenció de Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, d’uns 40.000 euros, han posat en valor l’art rupestre de lAbric del Mansano. Estes pintures rupestres, incluides a l’Arc Mediterrani, están declarades patrimoni de la humanitat per la UNESCO des de l’any 1988.

La Regidoria de Cultura de l’ajuntament de Xaló i el Museu Etnológic del poble, resultants beneficiaris de les ajudes per a la conservació i protecció de béns immobles del patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana de Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, han dut a terme el projecte de salvaguarda, tancament perimetral i recuperació de la senda  d’accés de l’Abric del Mansano, amb un cost d’uns 40.000 euros.

El projecte de recuperació de l’Abric del Mansano s’ha articulat al voltant de tres línies principals d’actuació: en primer lloc, s’ha dut a terme el tancament perimetral; en segon lloc s’ha recuperat la senda d’accés; i en tercer lloc, s’ha posat en valor amb dos tipus d’activitats, la senyalització identificativa del conjunt, així com la instal·lació de dos plafons informatius en el museu etnològic de Xaló com a centre d’interpretació.

La instal·lació d’aquest petit centre d’interpretació anirà acompanyada d’una sèrie d’activitats destinades a la difusió i al foment de la sensibilització per part del públic cap aquest tipus de patrimoni, mitjançant l’establiment regular d’un règim de visites controlat. Aquest programa d’activitats inclou des de la programació d’excursions guiades, a visites escolars, tallers, exposicions, etc.

L’Abric del Mansano constitueix un dels conjunts amb art prehistòric de tipus Llevantí i Esquemàtic rupestre més singulars de la província d’Alacant, degut especialment a l’existència de representacions tant d’antropomorfs i zoomorfs realitzats mitjançant la tècnica del llistat. Així com també pel nombrós nombre de plafons que conformen el conjunt, la riquesa i la complexitat narrativa d’alguna de les escenes que representa.

Localitzat a l’entorn més immediat de l’abric, es troben també altres troballes del patrimoni cultural valencià que complementen la visita. Més concretament relacionats amb l’arquitectura i l’etnologia com són el patrimoni de la pedra en sec o els diferents elements relacionats amb la producció de pansa escaldada així com pansa verge, que es conserven tant en el mateix abric com en l’entorn.

Aquesta concentració d’elements culturals fan de l’Abric del Mansano un indret molt rellevant i singular amb un enorme valor cultural, pel qual la protecció i conservació del mateix es fa obligatòria.