MODELS DE SOL·LICITUD:

En aquesta secció podrà descarregar els models de sol·licitud per a presentar instàncies en l’Ajuntament.

Per a visualitzar els documents necessita tindre instal·lat Adobe Reader en el seu ordinador.

 

Document Utilitat
Instància genèrica  

Model per a qualsevol tipus de sol·licitut, comunicat, queixa, etc. que es vullga presentar en l’Ajuntament. (Document amb camps editables).

Sol·licitud Informe Urbanístic  

Model de sol·licitut de informe urbanístic previ a la petició de autorització ambiental integrada, llicència ambiental, declaració responsable ambiental o comunicació d’activitats innòcues (activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana)

 

Sol·licitud Llicència Ambiental  Activitats incloses en l’annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.
Sol·licitud Declaració Responsable Ambiental  Activitats que no estiguen sotmeses, atenent la seua escassa incidencia ambiental, ni al règim d’autorització ambiental integrada ni de llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no cumplir alguna de les condicions establides en l’annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.
Sol·licitud Comunicació d’Activitats Innòcues Activitats que complisquen totes les condicions establides en l’annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.
Sol·licitud Declaració

OBTENCIÓN LICENCIA DE APERTURA

Activitats  compreses  en la  Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (bar, cafeteria, restaurant, pub, ludoteques,… segons catàleg annex a la Llei 14/2010), excepte les compreses en l’article 10 de la dita Llei 14/2010.
Sol·licitud de Canvi de titularitat del contracte d’aigua potable Model de sol·licitud de canvi de titularitat del contracte del subministrament d’aigua potable.

NOTA: Les instàncies s’han de presentar en paper i signades en el registre d’entrada de l’Ajuntament. No seran vàlides aquelles instàncies enviades per correu electrònic o altres mitjans on no es puga garantir la identitat del sol·licitant.

Contactar amb l’Ajuntament de Xaló:

  • Acudint al propi ajuntament ubicat en el carrer L’Església 27
  • Per correu en l’adreça: C/ L’Església, 27 – C.P. 03727 – Xaló (Alacant)
  • Per telèfon: 966 48 01 01 – 966 48 05 11 – 966 48 01 12
  • Per fax: 966 48 02 02

Horari d’atenció al públic: dilluns a divendres de 9:30 a 14:00.

DOCUMENTS DISPONIBLES:

Instància genèrica

Solicitut empadronament

Solicitud cambio de titular aigua

Solicitud Cambio domiciliación Agua

Declaración Response Licencia Apertura ACTIVIDADES RECREATIVAS

02 DECLARACIÓN RESPONSABLE CAMBIO TITULAR 0100 SOLICITUD INFORME URBANÍSTICO