Urbanisme

INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT MUNICIPAL DE XALÓ RELATIVA A LA DELIMITACIÓ DE LA UE-6. (publicat el 30 de abril de 2013) Vore informació