Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de quatre places d’agent de policia local per estabilització d’ocupació temporal segons llei 20/2021 de 28 de desembre.

EDICTE Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió, en propietat, de quatre places d’agent de policia local. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 20220613IP01, de data 13/06/2022, de l’Ajuntament de Xaló, es van aprovar les bases reguladores del procés...